Byggeperiode: 2016-2019 / Entrepenør: Veidekke AS

Asker Tek
Asker Tek

Byggeperiode: 2016-2019 / Entrepenør: Veidekke AS

Asker Tek

PowerTech har i november signert kontrakt på elektroarbeidene ved nye Asker Tek.

REFERANSE PROSJEKTER