SMARTservice Norge As utfører i samarbeid med Glitre Energi Nett montasje av nye smarte strømmålere i  Lier, Drammen, Kongsberg, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Gran, Jevnaker og Lunner.

PowerTech har inngått kontrakt med SMARTservice Norge AS om montasje av AMS AIDON smartmålere i området Hadeland. SMARTservice Norge er hovedentreprenør og utfører AMS utrulling en rekke steder i landet, blant annet i Drammen, Kongsberg og i Hadeland. Dette prosjektet vil sysselsette 5 ansatte fram til Q1 2018.

Siden sommer 2016 har Elektrisk Produktion deltatt i AMS prosjekt for SMARTservice i Drammen. 

Vi er veldig glade for utvist tillit til Elektrisk Produktion og PowerTech Solutions.

SMARTservice Norge As utfører i samarbeid med Glitre Energi Nett montasje av nye smarte strømmålere i  Lier, Drammen, Kongsberg, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Gran, Jevnaker og Lunner.

PowerTech har inngått kontrakt med SMARTservice Norge AS om montasje av AMS AIDON smartmålere i området Hadeland. SMARTservice Norge er hovedentreprenør og utfører AMS utrulling en rekke steder i landet, blant annet i Drammen, Kongsberg og i Hadeland. Dette prosjektet vil sysselsette 5 ansatte fram til Q1 2018.

Siden sommer 2016 har Elektrisk Produktion deltatt i AMS prosjekt for SMARTservice i Drammen. 

Vi er veldig glade for utvist tillit til Elektrisk Produktion og PowerTech Solutions.

AMS Hadeland

AMS - Automatisk måler system skjer nå i hele Norge. PowerTech Solutions vil utføre opp mot 25 % av alle målerbytter i Norge. 

REFERANSE PROSJEKTER